top of page

UNIbalance

PERSONLIG UDVIKLING / SPIRITUALITET

Personlig udvikling kan ligestilles med spiritualitet. Det handler ikke om kristendom eller gud, men om en åndelig søgen efter sandheden om dig selv, eksistensen og livets mening og at være nærværende i nuet.

Spiritualitet handler også om at flytte sin primære identitet fra egoet og personligheden til Selvet som ren bevidsthed. Spirituelt set er vi ikke vores tanker, følelser og krop, men den bevidsthed der er bevidst om kroppen, tankerne og følelserne.

​REN BEVIDSTHED GENNEM ET STILLE SIND

 

​Ved at stilne sindet og være nærværende i nuet, kan man vågne op til Selvet som den rene bevidsthed. Når man hviler i Selvet, opleves stor indre ro og klarhed, man føler at man er hel og hjemme i sig selv.

Spirituel udvikling er at være i stand til, i længere og længere tid, at være i den rene bevidsthed i erkendelsen af at den er den naturlige værenstilstand som vi i virkeligheden er.​

Spirituel opvågning er at opdage sig selv som den rene bevidsthed hinsides sindet.

Spirituel oplysning er permanent erkendelse af sig selv som ren bevidsthed og enhed.

​Den spirituelle vej kan bestå af mange spørgsmål eller forhindringer, hvor det er vigtigt at kunne skelne mellem psykologiske problemer og konsekvenserne af spirituelle erkendelser og oplevelser.

Nogle almindelige psykologiske problemer i starten af den spirituelle udvikling er:

ensomhed, misforståelse, angst, forvirring, tomhed, anderledeshed, nedtrykthed, mystiske oplevelser i det indre og ydre m.m.

Når spiritualitet og psykiske problemer er koblet sammen, så kan det være vigtigt at finde ud af om det spirituelle er en overbygning på psykologiske problemer, eller om de psykologiske problemer er overbygning på en spirituel udvikling.

 

Nøglen til et stille sind, kommer gennem det indre arbejde. Genvejen tilbyder jeg gennem min indre frihed
Nøglen til et stille sind, kommer gennem det indre arbejde. Genvejen finder du gennem
INDRE FRIHED
 

PERSONLIG UDVIKLING IGENNEM SOCIAL INTELLIGENS

 

Som jeg ser det har vi flere veje til personlig udvikling. Den ene vej er vores udvikling i de sociale omgivelser, hvor man ofte ser mange mennesker der er bange for at være sit største jeg. Forstået på den måde, at de ikke tør gøre det de ønsker aller mest pga. frygt.

 

Frygt er stopklods nr. 1 i vores samfund i dag. Det er ikke kun din egen frygt, ofte oplever vi at andre sætter begrænsninger for vores ønsker igennem deres frygt. Hvis man ikke er bevidst om det, vil vores underbevidsthed opfatte det som vores egen frygt og skabe et underbevidst program, der kan forhindre os i at folde os helt ud. Det er her det indre arbejde kan frigøre dig.

 

Med indre arbejde mener jeg du skal gennemarbejde din frygt og finde dine negative underbevidsteprogrammer og få dem ændret, så du oplever indre firhed. Gør dette og du vil kunne holde hovedet koldt i stressede situationer og nå mål og oplevelser lagt udover dine forventninger.

 

Overvind din frygt og lær at stole på din intuition, gennem indre frihed
Overvind din frygt og lær at stole på din intuition, gennem INDRE FRIHED
 

PERSONLIG UDVIKLING IGENNEM HØJERE INTELLIGENS

 

En anden form for udvikling bygger på forståelsen for universets love. Denne forståelse handler om at forstå de krafter der er omkrig os. Her kommer spritualitet ind i billedet igen. I tusinder af år har filosofier beskrevet "mirakler" hvis man fulgte forskellige retninger/overbevisninger. Men i dag kan vi fysiskt måle/påvise påvirkninger fra fx. meditaion, hvordan vi påvirker frontallabben og øger vores evne til at koncentrere os. Kvantefysikken viser faktisk at vi påvirker ting omkring os når vi koncenterer os. Og den siger også, at energi følger tanke.

 

Derfor er det vigtigt at vi ikke lader os begrænse af hvad der engang var normen, Faktisk undervises der i skolerne i dag om det man troede var sandt for 50 og sågar flere hundrede år siden. Men vi er kommet så lagt, bare de sidste 20-30 år og vi behøver ikke at vente på at de bytter lærerbøgerne ud. Vi har idag adgang til medier der kan give os så meget information, at hvis vi kigger efter vil det forandre hvordan vi ser verden. Faktisk udsættes vores børn for det man for 100 årsiden ville kanlde en menneskealders informationer, på blot en uge. Der er så meget viden tilgængelig at vi skylder os selv at kigge på "de nye" ting der er ved at komme til overfladen i større og større udbredelse.

 

Hvis det har din interesse at få en bedre forståelse for dette punkt, vil jeg anbefale dig at starte med at meditere. Meditaion det er nok den mest effektive vej til dit indre selv og forståelsen for den højere intelligens, som findes i os alle.

 

Jeg hjælper dig gerne med din parsonlige udvikling! Se mere her

bottom of page