top of page

Smaragdtavlerne

Studiegruppe

Thoth´s smaragdgrønne tavler
 

Historien om de tavler, der er oversat på de følgende sider, er besynderlig og hinsides, hvad moderne videnskabsmænd kan tro. Deres alder er rent ud sagt forbløffende og daterer sig til cirka 36.000 f.Kr. Forfatteren er Thoth, en præstekonge fra Atlantis, der grundlagde en koloni i det gamle Ægypten, efter at moderlandet var sunket i havet.

 

Han var bygherren bag den Store Pyramide i Giza, der fejlagtigt er tilskrevet Cheops. I den inkorporerede han sin viden om den gamle visdom og sikrede og skjulte arkiver og instrumenter fra det gamle Atlantis.

I cirka 16.000 år regerede han over den gamle race i Ægypten, fra ca. 52.000 til 36.000 f.Kr. På det tidspunkt var den gamle, barbariske race, blandt hvilken han og de, der fulgte ham, havde bosat sig, blevet hævet til en høj grad af civilisation.

 

Thoth var en udødelig, det vil sige, at han havde besejret døden og kun gik over, når han ville det, og selv da ikke gennem døden. Hans uhyre visdom gjorde ham til regent over de forskellige atlantiske kolonier, herunder dem i Syd- og Centralamerika.

 

Da den tid kom, hvor han forlod Ægypten, opførte han den store pyramide over indgangen til de Store Amenti haller, anbragte sine arkiver i den og udnævnte vogtere af sine hemmeligheder blandt de højeststående af sit eget folk.

(Stig: Tillad mig at indskyde, at Thoth var den sidste, der fløj bort fra det synkende Atlantis. Forud gik en krig med Rama Imperiet, der omfattede det nordlige Indien og Pakistan. Begge besad luftfartøjer. Rama’s var skiveformede, blev kaldt Vimanaer, og der foreligger oceaner af litteratur om opbygningen af disse og deres virkemåde. De kunne således starte og lande lodret, svæve og flyve med enorme hastigheder.

De atlantiske fartøjer, Vailixi, var cigarformede og kunne bevæge sig såvel gennem luften som under vandet. Under denne krig blev der bl.a. taget våben i brug, hvis virkninger kan sammenlignes med, hvad en atombombe udretter: Håret bliver hvidt, tænder falder ud og negle af, folk bliver til aske eller dør af heftig stråling.

Under udgravninger af byen Mohenjo-Daro i Indien fandt man gaderne fyldt med ”sorte glasstumper”, der viste sig at være lerkrukker smeltet under intens hede.  – Men mere om alt dette på www.nexusmagazine.com

Herunder bringes et par relieffer fra et ægyptisk tempel ved Abydos. De er mindst 3.000 år gamle og har en forbløffende lighed med, hvad vi har af teknologiske frembringelser i dag. Desuden et billede af en ”noget” udført i guld og udgravet i Mexico. Arkæologerne kalder dette noget for en bi! 

(Men tilbage til det egentlige.)

 

Siden blev efterkommere af disse vagter de pyramidepræster, der guddommeliggjorde Thoth som Visdommens gud og Arkivaren i den tidsalder af mørke, der påfulgte hans bortgang. I legenderne blev Amenti hallerne til underverdenen, gudernes haller, hvortil sjælen vandrede efter døden for at blive dømt.

I senere tidsaldre passerede Thoths ego ind i legemet på mennesker og på den måde, der beskrives i tavlerne. Som sådan inkarnerede han tre gange, og i sin sidste kendte skikkelse som Hermes, den tre gange fødte.

I denne inkarnation efterlod han sig de skrifter, der af moderne okkultister er kendt som de smaragdgrønne tavler, der er en senere og langt mindre omfattende fremlæggelse af de gamle mysterier.

De tavler, der er oversat i dette værk, er de ti, der blev efterladt i Den Store Pyramide i pyramidepræsternes varetægt. Af bekvemmelighedsårsager er disse ti opdelt i 13 dele.

De sidste to er så omfattende og vidtrækkende af betydning, at det i øjeblikket er forbudt at frigive dem til verden som sådan. Men i de tavler, der er medtaget i dette værk, er der hemmeligheder, der vil vise sig at være uvurderlige for den alvorligt søgende.

De bør læses, ikke én, men hundrede gange, for kun på denne måde kan den sande betydning blive afsløret. En tilfældig gennemlæsning vil give glimt af skønhed; men et mere intensivt studium vil åbne avenuer af visdom for den søgende.

Men nu et par ord om, hvordan disse mægtige hemmeligheder blev afsløret for det moderne menneske efter at have været skjult i så lang tid.

Omtrent 1300 f.Kr. var Ægypten, det gamle Khem, i oprør, og mange delegationer af præster blev sendt til andre dele af verden.

Blandt disse var der nogle af pyramidepræsterne, der medførte de smaragdgrønne tavler som en talisman, ved hvis hjælp de kunne udøve myndighed over de mindre avancerede præsteskaber for racer, der nedstammede fra andre atlantiske kolonier.

Af legenderne forstod man, at tavlerne var en bemyndigelse fra Thoth til bærerne.

Den særlige gruppe af præster, der medførte tavlerne, emigrerede til Sydamerika, hvor de fandt en blomstrende race, Mayaerne, der huskede meget af den gamle visdom.

Præsterne bosatte sig blandt disse og blev der. I det tiende århundrede havde Mayaerne bosat sig godt og grundigt i Yucatan, og tavlerne blev anbragt under alteret i et af de store templer for Solguden.

Efter spaniernes erobring af Mayariget blev byerne forladt og tempelskattene glemt.

Det bør forstås, at Den Store Pyramide i Ægypten har været og stadig er et tempel for indvielse i mysterierne. Jesus, Salomon, Apollonius og andre blev indviet dér.

Forfatteren (der har forbindelse med Den Store Hvide Loge, der også virker gennem pyramidepræsteskabet) blev instrueret om at genopdage og returnere de gamle tavler til Den Store Pyramide.

Efter eventyr, der ikke behøver at blive udpenslet her, blev dette fuldført. Før tilbageleveringen fik han tilladelse til at oversætte og beholde en kopi af den visdom, der er indgraveret i tavlerne.

Dette blev gjort i 1925, og først nu er der givet tilladelse til at offentliggøre en del af materialet. Det forventes, at mange vil spotte det; men den sande student vil læse mellem linjerne og opnå visdom.

Dersom Lyset er i dig, vil det lys, der er indskrevet i disse tavler, svare igen.

Nu et par ord om tavlernes materiale.

Der er tolv smaragdgrønne tavler, dannet af en substans skabt gennem alkymistisk forandring.

De er uforgængelige, modstår alle stoffer og substanser. Faktisk er atom- og cellestrukturen låst fast; ingen ændring vil nogensinde finde sted.

I denne henseende gør de vold på den materielle lov om ionisering.

Tegn fra det gamle atlantiske sprog er præget i dem; tegn, der reagerer på dermed harmoniske tankebølger og frigiver den tilknyttede mentale vibration i sindet hos læseren.

Tavlerne er holdt sammen med bånd af en gyldenfarvet legering, der er ophængt i en stav af samme materiale. Så meget om det materielle udseende.

Visdommen, der er indeholdt i dem, er grundlaget for de gamle mysterier. Og med hensyn til den, der læser med åbne øjne og åbent sind, vil hans visdom blive forøget hundredfold.

Læs. Tro det eller ej, men læs. Og den vibration, du finder deri, vil opvække et svar i din sjæl.

På de følgende sider vil jeg afsløre nogle af de mysterier, der indtil nu kun er blevet berørt overfladisk enten af mig selv eller af andre lærere eller sandhedssøgende.

Menneskets søgen efter forståelse af de love, der regulerer dets liv, har stået på uophørligt, og er dog altid endt lige før det slør, der afskærmer de højere planer fra det materielle menneskes vision; men sandheden har (altid) eksisteret, parat til at blive tilegnet af dem, der øger deres udsyn ved at vende sig indad, ikke udad, i deres søgen.

I de fysiske sansers tavshed ligger nøglen til afsløring af visdom. Den, der taler, véd ikke; den, der véd, taler ikke.

Den højeste viden er uudsigelig; for den eksisterer som en enhed i alleer, der overgår alle materielle ord eller symboler.

Alle symboler er kun nøgler til døre, der leder til sandheder, og mange gange åbnes døren ikke, fordi nøglen forekommer så stor, at de ting, der er på den anden side, ikke er synlige.

Hvis vi evner at forstå, at alle nøgler, alle materielle symboler er manifestationer, kun er udstrækninger af en stor lov og sandhed, vil vi begynde at udvikle den vision, der vil sætte os i stand til at trænge gennem sløret.

Alting i alle universer bevæger sig i overensstemmelse med love, og den lov, der regulerer planeternes bevægelser, er ikke mere foranderlig end den lov, der regulerer menneskets materielle udtryk.

En af de største af alle de kosmiske love er den, der er ansvarlig for dannelsen af mennesket som et materielt væsen.

Det store mål for mysterieskolerne i alle tidsaldre har været at afsløre hvordan den lov virker, der forbinder mennesket med det materielle og mennesket med det spirituelle.

Forbindelsesleddet mellem det materielle og det spirituelle menneske er det intellektuelle menneske; for sindet tager del i både de materielle og immaterielle kvaliteter.

Den, der higer efter en højere viden, må udvikle den intellektuelle side af sin natur og styrke sin vilje således, at han er i stand til at koncentrere alle kræfter i sit væsen om og i det plan, han begærer.

Den store søgen efter lys, liv og kærlighed begynder kun på det materielle plan. Ført ud i sin yderste konsekvens er dens endemål fuldstændig enhed med den universelle bevidsthed. Grundlaget i det materielle er det første skridt; siden følger det højere mål med at opnå åndelighed.

På de følgende sider vil jeg komme med en oversættelse af de smaragdgrønne tavler og deres hemmelige, skjulte og esoteriske betydning.

Skjult i Thoths ord ligger mange betydninger, der ikke træder frem på overfladen.

Kundskabens lys anvendt på tavlerne vil åbne mange nye veje for tanken.

”Læs og bliv vis”, men kun, hvis lyset i din egen bevidsthed vækker den dybtliggende forståelse, der er en iboende kvalitet i sjælen.

 

 

Thoth var den visest af Egyptens guder. Hans andre navne er  -Djhuty, Djehuty, Dhouti, Djehuti, Tehuty, Tehuti, Thout, Zehuti, Sheps, Lord of the Khemenu. 

Thoth var sædvanligvis afbilledet med et hoved af en Ibis.
Han var den skribent (skriftklog) som skrev  historien om vores virkelighed
og anbragtet den i et system (gitter) for os, så vi kan  erfarer og lærer.

bottom of page