top of page

Smaragdtavlerne

Studiegruppe

De syv Herrer

 

Lyt, o menneske, lyt til min røst.

Åbn dit sind og inddrik min visdom.

Mørk er den livets vej, du gennemrejser,

og mange de vandhuller, der ligger på din vej.

Søg dog altid at vinde større visdom.

Opnå den, og der vil blive lys på din vej.

 

Åbn din sjæl, o menneske, for det kosmiske,

og lad det flyde ind og blive ét med din sjæl.

Lys er evigt, og mørket er flygtigt.

Søg altid, o menneske, efter LYSET.

Vid, at som lyset til stadighed fylder dit væsen,

vil mørket snart forsvinde for dig.

 

Åbn jeres sjæle for LYSETS BRØDRE.

Lad dem træde ind og fylde dig med LYS.

Løft dine øjne op mod LYSET fra Kosmos.

Vend altid dit ansigt mod målet.

Kun ved at vinde lyset fra al visdom

er du ét med det Uendelige mål.

Søg altid den evige enhed.

Søg altid Lyset i Det Ene.

 

Hør på, o menneske, lyt til min røst,

der synger Lysets og Livets sang

gennem alt rum. Lyset er fremherskende,

omfatter ALT; med sine bannere flammer det.

Søg det altid i mørkets slør,

et eller andet sted vil du afgjort finde Lys.

Gemt og begravet, tabt af mands minde,

dybt i det endelige eksisterer det uendelige.

Gået tabt, men altid i eksistens,

flydende gennem alle ting,

levende i ALT er den Uendelige Hjerne.

 

I alt rum er der kun én visdom.

Skønt tilsyneladende afgrænset, er den ét i den Ene.

Alt, hvad der eksisterer, fremstår af LYSET,

og LYSET kommer frem fra ALTET.

 

Alt skabt er baseret på ORDEN.

LOV styrer det rum, hvor det UENDELIGE dvæler.

Frem af ligevægten kom de store (tids-) cykler

og bevæger sig i harmoni mod Uendelighedens afslutning.

 

Vid, o menneske, at langt borte i rumtid,

vil selve UENDELIGHEDEN undergå en forandring.

Hør på og lyt til Visdommens stemme:

Vid, at ALT er mere og mere af ALTET.

Vid, at du i tidens løb kan stræbe efter visdom

og finde stadig mere lys på vejen.

Ja, du vil finde, at stadig under tilbagetog

vil dit mål undvige dig fra dag til dag.

 

For længe siden, i AMENTI’s HALLER

stod jeg, Thoth, foran tidscyklernes HERRER.

Mægtige, i deres aspekter af kraft;

mægtige er de, i afsløret visdom.

 

Anført af Dvæleren så jeg dem første gang.

Men bagefter var jeg fri af deres tilstedeværelse,

fri til at træde ind i deres enklave efter behag.

Ofte rejste jeg ned ad den mørke sti

til HALLEN, hvor LYSET til stadighed gløder.

 

(Dér) lærte jeg af tidscyklernes Mestre

visdom bragt ned fra overliggende tidscykler.

De manifesterer sig i dette tidskredsløb

som guider for mennesket til viden om ALT.

Syv er de, mægtige i kraft;

de taler disse ord gennem mig til menneskene. Gang på gang stod jeg foran dem,

lyttede til ord, der kom uden lyd.

 

Engang sagde DE til mig:

O, menneske, ville du gerne vinde visdom?

Søg den i hjertet af flammen.

Ville du gerne vinde viden om kraften?

Søg den i hjertet af flammen.

Ville du gerne være ét med flammens hjerte?

Søg da inde i din egen skjulte flamme.

 

Mange er de gange, DE talte til mig,

(og) lærte mig visdom, der ikke var af (denne) verden,

viste mig stadig nye veje til klarhed,

lærte mig visdom bragt fra oven.

Gav (mig) viden om virke [handlemåde],

lærdom om LOVEN, om ORDEN(en) i ALT.

 

Talte da til mig, de syv, og sagde;

Fra langt før tiden er vi kommet, o menneske,

rejste fra hinsides RUM-TID,

ja, fra stedet for Uendelighedens ende.

Da I og alle jeres brødre var formløse (ikke skabte),

blev vi dannet ud af ALTETs orden.

Ej som mennesker er vi,

skønt også vi engang var som mennesker.

Ud af det store tomrum blev vi skabt

på ordnet måde af LOVEN.

Thi vid, at hvad der bliver skabt,

i sandhed er formløst og kun har form i jeres øjne.

 

Og atter talte de SYV til mig og sagde:

Barn af LYSET, o Thoth, er du,

fri til at rejse (ad) den lyse sti opad,

indtil til sidst alle og én bliver til ét.

 

Skabte vi blev efter vor rækkefølge,

TRE, FIRE, FEM, SEKS, SYV, OTTE—NI.

Vid, at dette er antallet af kredsløb,

som vi nedstiger fra til mennesket.

Hver af os har her en opgave at opfylde;

hver af os har her en kraft at kontrollere.

 

Dog er vi ét med SJÆLEN i vort kredsløb.

Alligevel søger også vi et mål,

langt ud over, hvad mennesket kan forestille sig.

Uendeligheden udstrækker sig i noget større end ALT.

Dér, i en tid, der endnu ikke er en tid,

vil vi ALLE blive ét

med noget større end ALTET.

Tid og rum bevæger sig i cirkler.

Kend deres lov, og også I vil blive frie.

Ja, frie vil I blive til at bevæge jer gennem (tids)kredsløbene

(og) passere de vogtere, der dvæler ved dørene.

 

Da talte Han, den niende, til mig og sagde:

I æoner og æoner har jeg eksisteret,

kender ikke LIV og smager ikke død.

Thi vid, o menneske, at langt ude i fremtiden

vil liv og død blive ét med ALTET.

 

Hver af dem så perfektioneret ved at afbalancere den anden,

at ingen af dem eksisterer i ALTETs Enhed.

I dette kredsløbs mennesker er livskraften tøjlesløs;

men liv bliver under sin vækst ét med dem alle.

 

Her manifesterer jeg (mig) i dette dit kredsløb;

men dog befinder jeg mig dér i din fremtid.

Og dog eksisterer tiden ikke for mig;

for i min verden eksisterer tiden ikke;

thi formløse er vi.

Liv har vi ikke, men dog eksistens,

en fuldere, større og mere fri end jeres.

 

Mennesket er en flamme bundet til et bjerg;

men VI i vort kredsløb vil altid være frie.

Vid, o menneske, at når I har gjort fremskridt

ind i det kredsløb, der udstrækker sig over jer,

vil selve livet gå over til mørket,

og kun essensen af Sjælen vil blive tilbage.

[Det suveræne Integral, sammenlign med Wingmaker filosofien]

 

Da talte HERREN, nummer otte, til mig og sagde:

Alt, hvad du véd, er kun en lille del.

Endnu har du ikke berørt det Store.

Langt ude i rummet, hvor Lysvæsener er fremherskende,

kom jeg ind i Lyset.

Skabt blev jeg også, men ikke som I.

 

Som Lyslegeme blev min formløse form dannet.

Ej kender jeg LIV, ej heller DØD,

og dog er jeg mester over alt, hvad der eksisterer.

Søg at finde vejen gennem hindringerne.

Rejs ad den vej, der fører til LYSET.

 

Talte atter den NIENDE til mig:

Søg at finde vejen til det hinsidige.

Det er ikke umuligt at vokse til en højere bevidsthed.

Thi når TO er blevet til ÉN,

og ÉN er blevet til ALTET,

vid da, at barrieren er blevet løftet,

og at du er blevet befriet for vejen.

Voks du fra form til det formløse.

Fri kan du da blive af vejen.

 

Således lyttede jeg igennem tidsaldre

(og) lærte vejen til ALTET.

Nu løfter jeg mine tanker til ALTING.

Lyt og hør, når den kalder.

 

O LYS, der gennemtrænger alt,

ét med ALT og ALT med ET,

flyd til mig gennem kanalen. Træd ind, så jeg kan blive fri.

Gør mig til ét med AL-SJÆLEN,

der skinner (ud) fra nattens mørke.

Lad mig blive befriet for al rum-tid, fri for nattens slør.

Jeg, et barn af LYSET, befaler:

Fri mig af mørket.

 

Formløs er jeg for Lys-Sjælen,

formløs og skinner dog med lys.

Vide gør jeg, at mørkets bånd

må skælve og falde for Lyset.

 

Nu giver jeg denne visdom:

Fri kan du være, o menneske,

leve i lys og i klarhed.

Vend ej dit åsyn fra Lyset. Din sjæl dvæler i riger af klarhed.

Du er et barn af Lyset.

 

Vend dine tanker indad, ej udad.

Find Lys-Sjælen inden i dig.

Vid, at du er MESTEREN.

Alt andet bliver bragt (dig) indefra.

Voks til riger af klarhed.

Hold din tanke (fast) ved Lyset.

Vid, du er ét med Kosmos,

en flamme og et barn af Lyset.

 

Nu gav jeg dig (en) advarsel:

Lad ikke tanken gå på afveje.

Vid, at klarheden flyder gennem din krop (på jagt) efter et ja.

Vend dig ikke til de MØRKE BRØDRE,

der kommer fra det SORTE BRODERSKAB.

Men hold stedse dine øjne løftet,

afstem din sjæl efter Lyset.

 

Tag (imod) denne visdom og følg den.

Lyt til min røst og adlyd.

Følg vejen til klarhed,

og du vil blive ét med vejen.

bottom of page