top of page

Smaragdtavlerne

Studiegruppe

Nøglen til magi

 

Lyt, o menneske, til visdommen om magi.

Lyt til kundskaben om de glemte kræfter.

For længe, længe siden, i menneskets første dage

begyndte krigen mellem mørket og lyset.

Mennesket var, dengang som nu,

fyldt med både lys og mørke;

og medens nogle svajer i helvedes mørke,

fyldte lys sjælen hos andre.

 

Ja, ældgammel i denne krigsførelse

råder den evige kamp mellem mørke og lys;

men andre er der, som opfyldt med klarhed altid har besejret nattens mørke.

Tappert er den udkæmpet gennem alle tidsaldre

med besynderlige kræfter skjult for mennesket.

 

Novicer har der været, fyldt med mørke,

der altid har kæmpet imod lyset;

men der findes andre, fyldt med klarhed,

der altid har besejret nattens mørke.

Hvor som helst du befinder dig, i alle tidsaldre og på alle planer,

kender du sikkert til kampen mod mørket.

For lang tid siden

fandt morgenens sole, der nedsteg,

verden fyldt med nat.

Dér, i den fortid, begyndte kampen,

den ældgamle kamp mellem lys og mørke.

 

Mange på den tid var så fyldt med mørke,

at lyset kun flammede svagt ud af mørket.

 

Nogle var der, blandt mørkets mestre,

der søgte at fylde alt med deres mørke:

Søgte at drage andre ind i deres nat.

Stolt stod de imod, Lysets mestre;

tappert kæmpede de sig ud af nattens mørke,

der stadig søgte at stramme lænkerne,

de kæder, der binder mennesker til nattens mørke.

Altid brugte de den mørke magi

og bragte ind i mennesker i kraft af nattens kræfter

magi, der indhyllede menneskets sjæl i mørke.

 

Bundet sammen, som i en ordnet flok,

gik NATTENS BRØDRE,

op igennem tidsaldrene,

altid i modsætning til menneskebørnene,

(og) altid i hemmelighed og i det skjulte,

fundet – og dog ej – af menneskebørnene.

 

Altid vandrede og arbejdede de i mørke,

skjulte sig for lyset i nattens mørke.

Stille og i (al) hemmelighed bruger de deres magt

til at slavebinde menneskenes sjæle.

 

Usete kommer de, og usete går de igen.

Mennesket kalder dem i sin uvidenhed for DEM fra neden.

 

Mørk er vejen på de SORTE BRØDRES rejse,

mørk af mørket, der ikke er af natten.

Rejsende (hen) over Jorden

går de gennem menneskets drømme.

Magt har de vundet

af mørket omkring dem

til at kalde andre dvælere [ligesindede] ud af deres plan,

på måder, der er mørke og usete af mennesket.

Ind i menneskets sind rækker de SORTE BRØDRE.

 

Omkring det [sindet] lukker de deres nattens slør.

Mægtige er de udi den forbudte viden –

forbudt, fordi den er ét med natten.

 

Lyt, o gamle mand, lyt til min advarsel:

Vær fri af nattens lænker.

Overgiv ej din sjæl til MØRKETS BRØDRE.

Hold altid dit åsyn vendt mod lyset.

Véd du ej, o menneske, at din sorg

kun er kommet gennem nattens slør?

Ja, menneske, ret dig efter min advarsel.

Stræb altid opad,

vend din sjæl imod LYSET.

MØRKETS BRØDRE søger som brødre

de, der rejste ad LYSETS vej.

Thi udmærket véd de, at de, der har rejst

langt imod Solen på deres LYSETS vej,

har større og endnu større kræfter,

til at binde LYSETS børn med mørke.

 

Lyt, o menneske, til den, der kommer til dig.

Men afvej, om hans tale er af LYSET.

Thi mange der findes, der går i MØRK KLARHED

og er dog ikke LYSETS børn.

 

Let er det at følge deres vej,

let at følge er den sti, de træder.

Men alligevel, o menneske, giv agt på min advarsel:

Lys kommer kun til den, der stræber.

Vanskelig er den sti, der fører til VISDOM,

svær den sti, der fører til LYSET.

Mange vil I finde, af sten på jeres vej,

mange bjerge at bestige på vej mod LYSET.

 

Vid alligevel, o menneske, at den, der vinder sejr,

fri vil han blive gennem Lysets vej.

For du véd, o menneske,

at til sidst må lyset sejre

og mørke og nat blive forvist af Lyset.

 

Lyt, o menneske, og agt på denne visdom,

som det forholder sig med mørket, er også LYSET

Når mørket er forvist, og alle slør faldet,

vil ud af mørket stråle selve LYSET.

 

Ligesom der eksisterer MØRKE BRØDRE blandt mennesker,

eksisterer der også LYSBRØDRE.

Modsætninger er de til MØRKETS BRØDRE,

søger at fri menneskene fra natten.

Kræfter de ejer, mægtige og kraftige.

Kender LOVEN, som planeterne adlyder.

Altid arbejder de i harmoni og orden,

befrier menneskesjælen fra dets natlige lænker.

Også de går i det skjulte og i hemmelighed.

Kendte er de ej af menneskebørnene.

Altid har de bekæmpet de MØRKE BRØDRE,

erobret og erobrer tid uophørligt.

Dog, LYSET vil altid blive mesteren til sidst

og drive nattens mørke bort.

 

Ja, menneske, kend denne viden,

at altid går Lysets børn ved din side.

 

Mestre de er over Solens kraft, altid usete og dog menneskets vogter.

Åben for alle er deres vej,

åben for den, der vil vandre i LYSET.

Frie de er af det MØRKE AMENTI ,

frie af HALLERNE, hvor LIV regerer enerådigt.

SOLE de er og morgenens HERRER,

Børn af lyset for at skinne blandt menneskene.

Som mennesker er de – og dog anderledes.

Aldrig var de adskilte i fortiden.

ÉT har de været i evig ÉNHED,

gennem alt rum siden tidens begyndelse.

De opstod i enhed med den ENESTE ENE,

lige fra det første rum, skabt og uskabt.

 

Mennesket har de givet hemmeligheder,

der skal vogte og beskytte det mod enhver fortræd.

Den, der vil rejse i mesterens fodspor,

må være fri af nattens lænker.

 

Amenti’s Haller = Tidligere nævnt, et sted for de ufødte, der afventer nyt liv i et tredimensionelt rumtids kontinuum som Jordens, med en lukket ring af død og genfødsel.

 

Overvinde må han det formløse,

overvinde må han frygtens fantom.

Vidende må han vinde sig alle hemmeligheder,

rejse ad den vej, der fører gennem mørket,

og dog altid holde sig målets lys for øje.

Store hindringer vil han møde på vejen,

og dog presse på mod SOLENS LYS.

 

Hør, o menneske, SOLEN er symbolet

på det LYS, der skinner for enden af din vej.

Nu giver jeg dig hemmelighederne:

så du nu kan møde den mørke magt.

Mød og overvind den frygt, der kommer fra natten.

Kun gennem viden kan du vinde sejr.

Kun ved at være vidende kan du have LYS.

 

Nu giver jeg dig den viden, der er kendt af MESTRENE,

den viden, der overvinder al den mørke frygt.

Brug den, brug den visdom, jeg giver dig.

Da vil du mestre NATTENS BRØDRE.

 

Når der påkommer dig en følelse,

der drager dig nærmere til den mørkere port,

undersøg da dit hjerte og find ud af,

om den følelse, du har, kommer indefra.

Skulle du finde mørket i dine egne tanker,

så forvis dem fra dit sind.

Send gennem dit legeme en bølge af vibrationer,

først uregelmæssig og dernæst regelmæssig,

og gentag den gang på gang, indtil du er fri..

Start BØLGE KRAFTEN i dit HJERNECENTER.

Ret den i bølger fra isse til fod.

 

Men skulle du finde, at dit hjerte ikke er formørket,

vær da sikker på, at en kraft er rettet imod dig.

Kun gennem viden kan du overvinde den.

Kun gennem visdom kan du håbe på at blive fri.

Viden bringer visdom, og visdom er magt.

Vind viden, og du vil have magt over alt.

 

Udsøg dig først et sted, der er bundet af mørke.

Anbring en cirkel omkring dig.

Stå oprejst i midten af cirklen.

Brug da denne formel, og du vil blive fri.

Hæv dine hænder mod det mørke rum over dig.

Luk da dine øjne og drag LYSET ind i dig.

Kald på LYSETS ÅND gennem rumtid;

brug disse ord, og du vil blive fri:

”Fyld du mit legeme, o Livets Ånd;

fyld mit legeme med Lysets Ånd.

Kom hid fra den Blomst,

der skinner gennem mørket.

Kom fra de HALLER, hvor de Syv Herrer regerer.

Nævn dem ved navn, de syv:

TRE, FIRE, FEM, og SEKS, SYV, OTTE – Ni.

Ved deres navne kalder jeg dem for at hjælpe mig, befri mig og redde mig fra nattens mørke:

UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL,

og GOYANA, HUERTAL, SEMVETAL – ARDAL.

Gennem deres navne bønfalder jeg jer:

Fri mig fra mørket

og fyld mig med LYS.

 

Vid, o menneske, at når du har gjort dette,

vil du være fri af de lænker, der binder dig.

Kast Nattens Brødres lænker af dig.

Ser du da ikke, at navnene besidder kraften

til gennem vibration at fri dig for de lænker, der binder dig?

Brug dem efter behov til at befri din broder,

så at også han kan dukke frem af natten.

 

Du, o menneske, er din broders hjælper.

Lad ham ikke ligge i nattens lænker.

 

Nu giver jeg dig hermed min magi.

Tag den og dvæl på LYSETS vej.

 

LYSET skinne på dig. LYSET skinne på dig.

SOL kan du blive på det næste plan.

bottom of page