top of page

Smaragdtavlerne

Studiegruppe

Nøglen til Liv og Død

 

Lyt, o menneske, hør på visdommen.

Hør det ord, der vil fylde dig med liv.

Hør det ord, der vil forjage mørket.

Hør det ord, der vil forvise natten.

 

Mysterier og visdom har jeg bragt mine børn,

viden og kraft fra gammel tid.

Véd I ikke, at alt vil blive lagt åbent frem,

når I finder enheden af alt?

 

Et skal I være med mysteriernes mestre,

besejrere af død og mestre over livet.

Ja, I vil (komme til at) lære om Amentis blomst,

den opblomstring af liv, der skinner i Hallerne.

I ånden vil I nå til Amentis haller

og bringe tilbage den visdom, der lever i Lys.

Vid, at porten til kraft er hemmelig (skjult).

Vid, at porten til liv går gennem død.

Ja, gennem døden, men ikke, som I kender den;

men en død, der er liv og ild og Lys.

 

Ønsker du at kende den dybe, skjulte hemmelighed?

Se (efter) i dit hjerte, hvor kundskaben er bundet.

Vid, at hemmeligheden er skjult i dig,

kilden til alt liv og kilden til al død.

 

Lyt, o menneske, medens jeg fortæller dig hemmeligheden

og afslører for dig den gamle hemmelighed.

 

Dybt i Jordens hjerte ligger blomsten,

Sjælens kilde,

der binder alt i (til) dets form.

Eller vidste du, at Jorden lever i en krop,

ligesom du er i live i din egen form?

Livets blomst er som dit eget sted for Ånden

og strømmer gennem Jorden,

ligesom din strømmer gennem din form,

giver liv til Jorden og dens børn,

fornyer Ånden fra form til form.

Dette er Ånden, der former din krop,

danner og præger dens form.

 

Vid, o menneske, at din form er dual,

afbalanceret i polaritet, medens den blev formet.

Vid, at når din død hurtigt nærmer sig,

er det kun, fordi din balance er forrykket.

Det er kun, fordi en pol er gået tabt.

 

Vid, at hemmeligheden ved liv i Amenti,

er den hemmelighed at afbalancere polerne.

Alt, hvad der er til, har form og er i live

på grund af Livets Ånd i dens poler.

 

Ser du ikke, at i Jordens hjerte

findes balancen på alt, hvad der eksisterer

og har væsen (eksistens) på dens overflade?

Kilden til din Ånd er uddraget af Jordens hjerte,

thi i din form er du ét med Jorden.

 

Når du har lært at (opret)holde din egen balance,

vil du (kunne) trække på Jordens balance.

Eksistere vil du da, medens Jorden eksisterer,

og ændrer dig blot i form, når også Jorden skal ændre sig:

Ikke vil du smage døden, men være ét med denne planet,

bevare din form, indtil alt forsvinder.

 

Lyt, o menneske, medens jeg giver dig hemmeligheden,

så at heller ikke du skal mærke nogen forandring.

En time hver dag skal du ligge

med dit hoved mod stedet for den positive pol (nord).

En time hver dag skal dit hoved

pege mod stedet for den negative pol (syd).

Medens dit hoved peger mod nord,

skal du holde din bevidsthed fast fra bryst til hoved.

 

Og når dit hoved er vendt mod syd,

fastholder du din tanke fra brystet mod fødderne.

Hold dig alle dine syv chakraer i balance,

og din balance vil genvinde sin fulde styrke.

Ja, er du gammel, vil din krop bliver mere frisk,

og din styrke vil blive som en ynglings.

Dette er den hemmelighed, som Mestrene kender

i kraft af hvilken de holder dødens fingre på afstand.

Forsøm ikke at følge den anvisning, jeg har givet;

at du ikke forsømmer det,

for når du har passeret de hundrede år,

vil det betyde dødens komme.

 

Hør mine ord og lyt til min røst.

Lyt til den visdom, der gives dig om døden.

Når du er ved slutningen af den opgave, der er pålagt dig,

kan du ønske at tage afsked med dette liv

og gå videre til det plan,

hvor Morgenens Sole

lever og har eksistens som Børn af Lyset.

Gå over uden smerte og gør det uden sorg,

ind i det plan, hvor der er evigt lys.

 

Lig først roligt med dit hoved vendt mod øst.

Fold hænderne ved Kilden for dit liv (solar plexus).

Anbring din bevidsthed i livets sæde. (Solar plexus).

Hvirvl den rundt og del den op mod nord og mod syd.

 

Send den ene (del) ud mod nord.

Send den anden mod syd.

Løsn så deres hold på dit væsen.

Frem vil de lade flyve din sølverne gnist,

opad og fremad mod Morgenens Sol,

smeltende sammen med Lys, ét med sin kilde.

 

Dér vil den flamme, indtil et ønske vil blive formet.

Så vil den vende tilbage til et sted i en form.

 

Vid, o menneske, at således går de store sjæle over

og forandrer sig efter behag fra liv til liv.

Således passerer altid Avataren,

villende sin død ligesom han vil sit eget liv.

 

Lyt, o menneske, drik af min visdom.

Lær den hemmelighed, der er Tidens Mester.

Lær, hvordan de, som du kalder Mestre,

er i stand til at huske liv i fortiden.

 

Stor er hemmeligheden og dog let at mestre,

og den tillader dig at mestre tiden.

Når døden nærmer dig hastigt,

frygt da ikke, men vid, at du mestrer døden.

 

Lad din krop slappe af, spænd ikke og gør ingen modstand.

Anbring din sjæls flamme i dit hjerte.

Lad den så hurtigt feje hen til trekantens sæde.

 

Hold inde et øjeblik, gå så til målet.

Dette, dit mål, er stedet mellem dine øjenbryn,

det sted, hvor livets hukommelse hersker.

Hold du din flamme her i din hjernestol,

indtil dødens fingre griber din sjæl.

Da, mens du passerer gennem overgangsstadiet,

vil dit livs minder afgjort også passere.

 

Så vil fortiden være som ét med nutiden.

Da vil erindringen om alt være bibeholdt.

Fri vil du være for al tilbagevenden.

Tingene fra fortiden vil leve i nutiden.

bottom of page