top of page

Smaragdtavlerne

Studiegruppe

Loven om Årsag og Virkning og Nøglen til Profeti

 

 

Lyt, o menneske, til ordene fra min visdom,

lyt til Thoth, Atlantidens ord.

Overvundet har jeg loven om rumtid.

Viden har jeg vundet om fremtiden.

Jeg véd, at mennesket på sin vej gennem rumtid

altid vil blive ét med Altet.

 

Vid, o menneske, at al fremtid er en åben bog

for den, der kan læse.

Alle virkninger vil bringe deres årsager frem,

eftersom alle virkninger groede frem af den første årsag.

Vid, at fremtiden ikke er fastlagt eller stabil,

men varierer, efterhånden som årsagen frembringer en virkning.

Se på den årsag, du vil bringe frem til eksistens,

og du vil afgjort se, at alt (kun) er virkninger.

 

Altså, o menneske, vær sikker på, at de virkninger,

som du frembringer, til stadighed er årsag til mere perfekte virkninger.

Vid, at fremtiden aldrig ligger fast,

men følger menneskets frie vilje,

som det bevæger sig gennem rumtiden

frem mod det mål, hvor en ny tid begynder.

 

Mennesket kan kun aflæse fremtiden

gennem de årsager, der frembringer virkningerne.

Søg i årsagerne,

og du vil med sikkerhed (kunne) finde virkningerne.

 

Lyt, o menneske, medens jeg taler om fremtiden

og taler om den virkning, der påfølger årsagen.

Vid, at mennesket på sin rejse mod Lyset

til stadighed søger at undslippe den nat, der omgiver det,

ganske som de skyer, der omgiver stjernerne på himlen,

og ligesom stjernerne i himmelrummet

skal også mennesket skinne fra nattens skyer.

 

Hans skæbne vil til stadighed lede ham fremad,

indtil han er ét med Lyset.

Ja, selv om hans vej går midt blandt skyggerne,

vil det Store Lys altid gløde foran ham.

Er vejen end mørk, vil han overvinde

de skygger, der flyder omkring ham som natten.

 

Langt ude i fremtiden ser jeg mennesket som lys-født,

fri af det mørke, der lænker sjælen,

levende i Lys og uden mørkets bånd,

der dækker det Lys, der er Lyset fra dens Sjæl.

Vid, o menneske, at før du opnår dette,

vil mange mørke skygger falde på dit Lys

og stræbe efter at kvæle med mørkets skygger

Lyset fra den Sjæl, der stræber efter at blive fri.

 

Stor er kampen mellem Lys og mørke,

ældgammel og dog stadig ny. Men vid dog,

at langt ude i fremtiden,

vil alt være Lys, og mørket vil falde.

 

Lyt, o menneske, til mine visdomsord.

Forbered dig, og du vil ikke (komme til at) lænkebinde dit lys.

Mennesker er steget, og mennesket er faldet,

efterhånden som stadig nye bølger af bevidsthed

flyder fra den store afgrund under os

mod Solen for deres mål.

 

I, mine børn, er steget op fra en tilstand,

der kun stod en smule over dyrets,

indtil I nu af alle mennesker er de største.

Og dog var der før jer andre, der var endnu større.

Alligevel fortæller jeg jer ligesom tidligere,

at disse andre er faldet.

Således vil også I komme til en afslutning.

Og i det land, hvor I nu bor,

vil barbarer tage bolig og til sin tid stige mod Lyset.

Glemt vil den gamle visdom da blive,

dog vil den altid bestå, om end skjult for mennesket.

 

Ja, i det land, som I kalder Khem,

vil racer opstå og atter gå under.

Glemt vil I blive af menneskenes børn.

Dog vil I være flyttet til et stjernerum hinsides dette

og have efterladt dette sted, hvor I har boet.

 

Menneskesjælen bevæger sig stedse videre frem,

ej bundet af nogen stjerne,

men vil stadig bevæge sig mod det store mål foran den,

hvor sjælen bliver opløst i Altets Lys.

Vid, at I skal altid gå fremad,

drevet af Loven om årsag og virkning,

indtil begge dele til slut bliver til ét.

 

Ja, menneske, efter at I er forsvundet,

vil andre flytte til de steder, hvor I boede.

Både kundskab og visdom vil blive glemt,

og kun et minde om guder vil overleve.

Ligesom jeg er en gud for jer i kraft af min viden,

vil også I blive fremtidens guder,

fordi jeres viden langt overstiger deres.

Vid dog, at gennem alle tidsaldre

vil mennesket få adgang til Loven, når det vil.

 

Kommende aldre vil se genoplivning af visdom

for dem, der vil arve jeres sted på denne stjerne.

Også for dem vil turen komme til visdom

og til at lære at forjage mørket med Lys.

Dog må de stræbe meget gennem tidsaldrene

for at bringe sig selv ind i Lysets frihed.

Så vil der over menneskene komme en stor krig,

der vil få Jorden til at skælve og ryste den i dens bane.

Ja, da vil de Mørke Brødre

starte krigen mellem Lyset og natten.

 

Når mennesket igen erobrer oceanet

og flyver i luften på vinger ligesom fuglene;

når det har lært at tæmme lynet,

da vil tiden for krig begynde.

Stor vil kampen være mellem styrkerne,

stor bliver krigen mellem mørke og Lys.

 

Nation vil rejse sig mod nation

og bruge de mørke kræfter til at ryste Jorden.

Kraftige våben vil feje jordmennesket bort,

indtil halvdelen af menneskeracerne vil være forsvundet.

Da vil Morgenens Sønner komme frem

og udstede deres forordning til menneskenes børn og sige:

O, menneske, hold op med at strides med din broder.

Kun på denne måde kan I komme til Lyset.

Hold op med din vantro, du min broder,

følg stien og vid, at du gør det rette.

 

Da vil menneskene ophøre med deres strid,

broder mod broder og fader mod søn.

Da vil mit folks gamle hjem (Atlantis)

hæve sig fra sin plads under det mørke oceans bølger.

Da vil Lysets Tidsalder udfolde sig

og alle mennesker søge Lyset for deres mål.

Da vil Lysets Brødre regere folket.

Bandlyst vil nattens mørke da blive.

 

Ja, menneskenes børn vil gå fremad

og opad mod det store mål.

Børn af Lyset vil de blive.

Flammer af Flammen vil deres Sjæle for altid blive.

Kundskab og visdom skal høre mennesket til

i den store tidsalder, for det skal nærme sig

den evige flamme, Kilden til al visdom, stedet for al begyndelse,

som dog til stadighed er ét med slutningen på alt.

Ja, i en tid, der ikke er født endnu,

vil alt blive ét, og ét skal blive Alt.

Mennesket, en perfekt flamme i dette kosmos,

vil flytte frem til en plads i stjernerne.

Ja, vil tilmed bevæge sig ud af denne rumtid

og ind i en anden hinsides stjernerne.

 

Længe har I lyttet til mig, mine børn.

Længe har I lyttet til Thoths visdom.

Nu går jeg fra jer ind i mørket.

Nu går jeg til Amentis Haller

for at dvæle dér indtil den fremtid,

da Lyset atter vil komme til mennesket.

Og dog skal I vide, at min Ånd altid vil være med jer

og lede jeres fod på Lysets sti.

 

Vogt de hemmeligheder, jeg efterlader hos jer,

og min ånd vil vogte jer livet igennem.

Hold altid øjnene på vejen til visdom.

Fasthold Lyset som jeres mål endnu stærkere.

Læg ikke sjælen i mørkets lænker;

lad den frit svinge sig på sin flugt mod stjernerne.

 

Nu forlader jeg jer for at bo i Amenti.

Vær mine børn i dette liv og i det næste.

Den tid vil komme, da også I

aldrig mere skal smage døden,

men leve fra tidsalder til tidsalder som et Lys blandt menneskene.

 

Vogt indgangen til Amentis Haller.

Vogt de hemmeligheder, jeg har skjult blandt jer.

Lad ikke visdommen blive kastet for barbarerne.

Hemmelig skal du holde den for dem, der søger Lys.

Nu går jeg.

Modtag min velsignelse.

Gå ad din vej og følg Lyset.

 

Bland du din sjæl med den Store Essens.

Lad din bevidsthed være ét med det Store Lys.

Kald på mig, når du behøver mig.

Brug mit navn tre gange på rad:

Chequetet, Arelich, Volmalites.

smaragd tavle 12

 

Loven om Årsag og Virkning og Nøglen til Profeti

 

Lyt, o menneske, til ordene fra min visdom,

lyt til Thoth, Atlantidens ord.

Overvundet har jeg loven om rumtid.

Viden har jeg vundet om fremtiden.

Jeg véd, at mennesket på sin vej gennem rumtid

altid vil blive ét med Altet.

 

Vid, o menneske, at al fremtid er en åben bog

for den, der kan læse.

Alle virkninger vil bringe deres årsager frem,

eftersom alle virkninger groede frem af den første årsag.

Vid, at fremtiden ikke er fastlagt eller stabil,

men varierer, efterhånden som årsagen frembringer en virkning.

Se på den årsag, du vil bringe frem til eksistens,

og du vil afgjort se, at alt (kun) er virkninger.

 

Altså, o menneske, vær sikker på, at de virkninger,

som du frembringer, til stadighed er årsag til mere perfekte virkninger.

Vid, at fremtiden aldrig ligger fast,

men følger menneskets frie vilje,

som det bevæger sig gennem rumtiden

frem mod det mål, hvor en ny tid begynder.

 

Mennesket kan kun aflæse fremtiden

gennem de årsager, der frembringer virkningerne.

Søg i årsagerne,

og du vil med sikkerhed (kunne) finde virkningerne.

 

Lyt, o menneske, medens jeg taler om fremtiden

og taler om den virkning, der påfølger årsagen.

Vid, at mennesket på sin rejse mod Lyset

til stadighed søger at undslippe den nat, der omgiver det,

ganske som de skyer, der omgiver stjernerne på himlen,

og ligesom stjernerne i himmelrummet

skal også mennesket skinne fra nattens skyer.

 

Hans skæbne vil til stadighed lede ham fremad,

indtil han er ét med Lyset.

Ja, selv om hans vej går midt blandt skyggerne,

vil det Store Lys altid gløde foran ham.

Er vejen end mørk, vil han overvinde

de skygger, der flyder omkring ham som natten.

 

Langt ude i fremtiden ser jeg mennesket som lys-født,

fri af det mørke, der lænker sjælen,

levende i Lys og uden mørkets bånd,

der dækker det Lys, der er Lyset fra dens Sjæl.

Vid, o menneske, at før du opnår dette,

vil mange mørke skygger falde på dit Lys

og stræbe efter at kvæle med mørkets skygger

Lyset fra den Sjæl, der stræber efter at blive fri.

 

Stor er kampen mellem Lys og mørke,

ældgammel og dog stadig ny. Men vid dog,

at langt ude i fremtiden,

vil alt være Lys, og mørket vil falde.

 

Lyt, o menneske, til mine visdomsord.

Forbered dig, og du vil ikke (komme til at) lænkebinde dit lys.

Mennesker er steget, og mennesket er faldet,

efterhånden som stadig nye bølger af bevidsthed

flyder fra den store afgrund under os

mod Solen for deres mål.

 

I, mine børn, er steget op fra en tilstand,

der kun stod en smule over dyrets,

indtil I nu af alle mennesker er de største.

Og dog var der før jer andre, der var endnu større.

Alligevel fortæller jeg jer ligesom tidligere,

at disse andre er faldet.

Således vil også I komme til en afslutning.

Og i det land, hvor I nu bor,

vil barbarer tage bolig og til sin tid stige mod Lyset.

Glemt vil den gamle visdom da blive,

dog vil den altid bestå, om end skjult for mennesket.

 

Ja, i det land, som I kalder Khem,

vil racer opstå og atter gå under.

Glemt vil I blive af menneskenes børn.

Dog vil I være flyttet til et stjernerum hinsides dette

og have efterladt dette sted, hvor I har boet.

 

Menneskesjælen bevæger sig stedse videre frem,

ej bundet af nogen stjerne,

men vil stadig bevæge sig mod det store mål foran den,

hvor sjælen bliver opløst i Altets Lys.

Vid, at I skal altid gå fremad,

drevet af Loven om årsag og virkning,

indtil begge dele til slut bliver til ét.

 

Ja, menneske, efter at I er forsvundet,

vil andre flytte til de steder, hvor I boede.

Både kundskab og visdom vil blive glemt,

og kun et minde om guder vil overleve.

Ligesom jeg er en gud for jer i kraft af min viden,

vil også I blive fremtidens guder,

fordi jeres viden langt overstiger deres.

Vid dog, at gennem alle tidsaldre

vil mennesket få adgang til Loven, når det vil.

 

Kommende aldre vil se genoplivning af visdom

for dem, der vil arve jeres sted på denne stjerne.

Også for dem vil turen komme til visdom

og til at lære at forjage mørket med Lys.

Dog må de stræbe meget gennem tidsaldrene

for at bringe sig selv ind i Lysets frihed.

Så vil der over menneskene komme en stor krig,

der vil få Jorden til at skælve og ryste den i dens bane.

Ja, da vil de Mørke Brødre

starte krigen mellem Lyset og natten.

 

Når mennesket igen erobrer oceanet

og flyver i luften på vinger ligesom fuglene;

når det har lært at tæmme lynet,

da vil tiden for krig begynde.

Stor vil kampen være mellem styrkerne,

stor bliver krigen mellem mørke og Lys.

 

Nation vil rejse sig mod nation

og bruge de mørke kræfter til at ryste Jorden.

Kraftige våben vil feje jordmennesket bort,

indtil halvdelen af menneskeracerne vil være forsvundet.

Da vil Morgenens Sønner komme frem

og udstede deres forordning til menneskenes børn og sige:

O, menneske, hold op med at strides med din broder.

Kun på denne måde kan I komme til Lyset.

Hold op med din vantro, du min broder,

følg stien og vid, at du gør det rette.

 

Da vil menneskene ophøre med deres strid,

broder mod broder og fader mod søn.

Da vil mit folks gamle hjem (Atlantis)

hæve sig fra sin plads under det mørke oceans bølger.

Da vil Lysets Tidsalder udfolde sig

og alle mennesker søge Lyset for deres mål.

Da vil Lysets Brødre regere folket.

Bandlyst vil nattens mørke da blive.

 

Ja, menneskenes børn vil gå fremad

og opad mod det store mål.

Børn af Lyset vil de blive.

Flammer af Flammen vil deres Sjæle for altid blive.

Kundskab og visdom skal høre mennesket til

i den store tidsalder, for det skal nærme sig

den evige flamme, Kilden til al visdom, stedet for al begyndelse,

som dog til stadighed er ét med slutningen på alt.

Ja, i en tid, der ikke er født endnu,

vil alt blive ét, og ét skal blive Alt.

Mennesket, en perfekt flamme i dette kosmos,

vil flytte frem til en plads i stjernerne.

Ja, vil tilmed bevæge sig ud af denne rumtid

og ind i en anden hinsides stjernerne.

 

Længe har I lyttet til mig, mine børn.

Længe har I lyttet til Thoths visdom.

Nu går jeg fra jer ind i mørket.

Nu går jeg til Amentis Haller

for at dvæle dér indtil den fremtid,

da Lyset atter vil komme til mennesket.

Og dog skal I vide, at min Ånd altid vil være med jer

og lede jeres fod på Lysets sti.

 

Vogt de hemmeligheder, jeg efterlader hos jer,

og min ånd vil vogte jer livet igennem.

Hold altid øjnene på vejen til visdom.

Fasthold Lyset som jeres mål endnu stærkere.

Læg ikke sjælen i mørkets lænker;

lad den frit svinge sig på sin flugt mod stjernerne.

 

Nu forlader jeg jer for at bo i Amenti.

Vær mine børn i dette liv og i det næste.

Den tid vil komme, da også I

aldrig mere skal smage døden,

men leve fra tidsalder til tidsalder som et Lys blandt menneskene.

 

Vogt indgangen til Amentis Haller.

Vogt de hemmeligheder, jeg har skjult blandt jer.

Lad ikke visdommen blive kastet for barbarerne.

Hemmelig skal du holde den for dem, der søger Lys.

Nu går jeg.

Modtag min velsignelse.

Gå ad din vej og følg Lyset.

 

Bland du din sjæl med den Store Essens.

Lad din bevidsthed være ét med det Store Lys.

Kald på mig, når du behøver mig.

Brug mit navn tre gange på rad:

Chequetet, Arelich, Volmalites.

bottom of page